Coś z praktyki dla handlowca

19 czerwca zakończył się konkurs w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim "Coś z praktyki dla handlowca".

Finaliści zostali nagrodzeni przez właściciela marki Noriva Michała Panic za ich zaangażowanie i kreatywność. Gratulujemy!
 
Something from practice for the Merchant
On 19 June, a competition was held in the School of Economics in Wodzisław Śląski "Something from practice for the merchant". 
The finalists were rewarded by the owner of Noriva-  Michal Panic, for their commitment and creativity. Congratulations!